DPO On Demand

Zakonitost obdelave osebnih podatkov in pravice posameznikov

Seminar: Zakonitost obdelave osebnih podatkov in pravice posameznikov

Pred vsako obdelavo osebnih podatkov se moramo vprašati: ali smemo tako obdelavo izvajati in na kateri pravni podlagi jo bomo izvajali. GDPR opredeljuje 6 pravnih podlag in vsaka izmed njih ima svoje posebnosti, ki jih moramo poznati pri odločanju, katero bom izbrali. Prehajanje med pravnimi podlagami namreč ni mogoče.

  1. Sklenitev in izvajanje pogodbe; kdaj je obdelava osebnih podatkov že prešla mejo sorazmernosti?
  2. Privolitev oziroma soglasje; kako oblikovati privolitev, kako upravljati z njimi?
  3. Zakoniti interes; kdaj lahko uporabimo ta pravni temelj, kako tehtamo zakonitost interesa (kako izdelamo LIA)?
  4. Zakon; oblikovanje obdelave (vključno z obsegom podatkov) na podlagi zakona
  5. Zaščita življenjskih interesov posameznika
  6. Opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti

Upravljavci izvajajo veliko obdelav in znotraj obdelav se prepleta več pravnih podlag. Kako izvajati pregled nad njimi, kako se naučiti razmišljati o pravnih podlagah, ali smo prav določili, kaj pa če ne…. Z vsemi takimi vprašanji se bomo srečali in moramo biti nanje pripravljeni.

Pravni temelji v določeni meri tudi vplivajo na pravice posameznika, katerega podatke obdelujemo. Pregledali bomo vse pravice posameznikov in kako jih učinkovito izvajati. Kje so pasti in kako se jim izognemo.

Komu je izobraževanje namenjeno:

Izobraževanje je namenjeno pooblaščenim osebam za varstvo podatkov (DPO), pravnikom v podjetjih, vodjem IT oddelkov, vodjem marketinga, vodjem kadrovske službe, odgovornim osebam za obdelave osebnih podatkov.

Predavateljica:

  • Bojana Pleterski, direktorica Info hiše

Datum: 25. 10. 2021, 10.00 – 13.15

Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS in spletni dogodek

Prijava na seminar

Cena seminarja je 244,00 EUR + DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnosti:

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
  • 10-odstotni popust pri prijavi na najmanj dve izobraževanji v organizaciji Info hiše (koda POPUST10)
  • 20-odstotni popust za člane DPO kluba Info hiše (pri prijavi je potrebno vnesti promo kodo “DPO20” (velja samo za člane DPO kluba).

Objavil/a

Info hiša